Kontakty

Kontaktní údaje

Tajemnice krajské organizace

Eva Maříková
eva.marikova@stan.cz
603 961 566

Předseda krajské organizace

Ing. Věslav Michalik, CSc.
veslav.michalik@gmail.com
602 352 387

Místopředseda krajské organizace

Mgr. Michael Kašpar
michael.kaspar@seznam.cz
602 125 682

Místopředseda krajské organizace

Mgr. Ondřej Lochman
ondrejlochman@gmail.com
777 887 320

Lídryně kandidátky

Mgr. Petra Pecková
starostka@mnichovice.cz
603 232 524